2019 kommer uppdaterade föreskrifter för ADR och RID. Alla som vill fortsätta verka som ADR-lärare och säkerhetsrådgivare, bör gå uppdateringskurs för att fånga upp de nyheter som finns i de nya föreskrifterna.

Uppdateringskurserna genomförs endast under första halvåret 2019.

 

Kai Wänghult 

070-485 88 59, kai@kwt.nu

      

Planerade kurser VÅREN 2019

190129-190130  ADR Uppdatering, Gränna/Bunn

190131-190201  ADR Uppdatering, Karlstad

190219-190220  ADR Uppdatering, Gränna/Bunn

190221-190222  Farligt avfall, Gränna/Bunn

190225-190226  ADR Uppdatering, Malmö

190227-190228  ADR Uppdatering, Göteborg

190310-190315  ADR Lärare Grund, Gränna/Bunn

190310-190314  Säkerhetsrådg Steg I, Gränna/Bunn

190325-190326  ADR Uppdatering, Västerås

190327-190328  ADR Uppdatering, Skellefteå

190402-190403  Säkerhetsrådg Steg II, Karlstad

190408-190409  ADR Uppdatering, Gränna/Bunn

190410-190411  ADR Lärare Klass 1, Gränna/Bunn

190507-190508  ADR Uppdatering, Helsingborg

190509-190517  ADR Uppdatering, USA Florida

190519-190525  ADR Uppdatering, Spanien Sitges

190527-190518  ADR Uppdatering, Gränna/Bunn

190611-190613  ADR Lärare Tank, Gränna/Bunn

190618-190619  ADR Uppdatering, Gränna/Bunn

 

Genomförda kurser HÖSTEN 2018

26-31/8     ADR-Instruktör GRUNDKURS, GENOMFÖRD

26-30/8     Säkerhetsrådgivare Steg I, GENOMFÖRD

18-19/9     Säkerhetsrådgivare Steg II, GENOMFÖRD

15-16/10   ADR-Instruktör Klass 7, GENOMFÖRD

22-23/10   ADR-Instruktör Praktisk , GENOMFÖRD

30-31/10   ADR-Instruktör Klass 1, GENOMFÖRD

13-14/11   Farligt Avfall, GENOMFÖRD

20-22/11   ADR-Instruktör Tank, GENOMFÖRD

27-28/11   Säkerhetsrådgivare Steg II, GENOMFÖRD

Aktuellt

Utlandskurser 2019

KWT planerar två utlandskurser för ADR Uppdatering 2019. USA, Florida, Fort Lauderdale och Spanien, Sitges. Ring för mer info Mer information »

Utbildningsfilm "Faror och risker"

Utbildningsfilm "Faror och risker" Mer information »

Till nyhetsarkivet »