2018 är ett mellanår, då det inte kommer ut något nytt regelverk för ADR eller RID.  Därför genomförs heller inga planerade kurser där du kan uppdatera dina kunskaper.

Har du behov av detta, tag direkt kontakt med KWT Utbildning AB.

 

Kai Wänghult 

070-485 88 59, kai@kwt.nu

 

 

 

 

                  

Planerade kurser våren 2018

30-31/1 Farligt Avfall, GENOMFÖRD

1/2 Litiumbatterier, GENOMFÖRD

13-14/2 Uppdatering Säkerhetsrådgivare, GENOMFÖRD

11-16/3 ADR-Instruktör GRUNDKURS, GENOMFÖRD

11-15/3  Säkerhetsrådgivare Steg I, GENOMFÖRD

26-27/3 Farligt Avfall, GENOMFÖRD

28/3 Litiumbatterier, GENOMFÖRD

10-11/4 Säkerhetsrådgivare Steg II, Karlstad

17-18/4 ADR-Instruktör, Klass 1, Jönköping/Bunn

19-20/4 ADR-Instruktör, Klass 7, Jönköping/Bunn

15-17/5 ADR-Instruktör, TANK, Jönköping/Bunn

29-30/5 Farligt Avfall, Jönköping/Bunn

31/5 Litiumbatterier, Jönköping/Bunn

12-13/6 Säkerhetsrådgivare Steg II, Karlstad

 

Planerade kurser hösten 2018

26-31/8  ADR-Instruktör  GRUNDKURS, Jönköping/Bunn

26-30/8   Säkerhetsrådgivare Steg I, Jönköping/Bunn

 

 

Genomförda kurser 2017

24-25/1 ADR-Instruktör Uppdatering, GENOMFÖRD

31/1-1/2 ADR-Instruktör Uppdatering, GENOMFÖRD

14-15/2 ADR-Instruktör Uppdatering, GENOMFÖRD

28/2-1/3 ADR-Instruktör Uppdatering, GENOMFÖRD

6-7/3 ADR-Instruktör Uppdatering, GENOMFÖRD

8-9/3 ADR-Instruktör Uppdatering, GENOMFÖRD

14-15/3 Farligt avfall, GENOMFÖRD

19-24/3  ADR-Instruktör GRUNDKURS, GENOMFÖRD

19-23/3 Säkerhetsrådgivare Steg I, GENOMFÖRD

27-28/3 ADR-Instruktör Uppdatering, GENOMFÖRD

29-30/3 ADR-Instruktör Uppdatering, GENOMFÖRD

4-5/4 ADR-Instruktör Uppdatering, GENOMFÖRD

8-9/4 ADR Förare Grund + Repetition, GENOMFÖRD

25-26/4 Säkerhetsrådgivare Steg II, GENOMFÖRD

25-26/4 ADR-Instruktör  KLASS 1, GENOMFÖRD

27-28/4 ADR-Instruktör KLASS 7, GENOMFÖRD

29/4-6/5  ADR-Instruktör Uppdatering, GENOMFÖRD

9-10/5 ADR-Instruktör Uppdatering, GENOMFÖRD

16-17/5  ADR-Instruktör  PRAKTISKTGENOMFÖRD

22-24/5 ADR-Instruktör TANK, GENOMFÖRD

30-31/5 ADR-Instruktör Uppdatering, GENOMFÖRD

13-14/6 ADR-Instruktör Uppdatering, GENOMFÖRD

13-14/6   Säkerhetsrådgivare Steg II, GENOMFÖRD

27/8-1/9 ADR-Instruktör GRUNDKURS, GENOMFÖRD

27-31/8 Säkerhetsrådgivare Steg I, GENOMFÖRD

29-30/8 ADR-Instruktör Uppdatering, GENOMFÖRD

26-27/9 Säkerhetsrådgivare Steg II, GENOMFÖRD

3-4/10  ADR-Instruktör KLASS 1, GENOMFÖRD

16-17/10  ADR-Instruktör Praktisk utbGENOMFÖRD

7-9/11   ADR-Instruktör TANK, GENOMFÖRD

18-19/11 ADR Förare Repetition Grund,GENOMFÖRS EJ

28-29/11  Säkerhetsrådgivare Steg II, GENOMFÖRD

 

 

Aktuellt

Utbildningsfilm "Faror och risker"

Utbildningsfilm "Faror och risker" Mer information »

ADR 2019

Nu har vi genomfört vår uppdateringskurs ADR på Mallorca. Nästa blir våren 2019 och planerna lutar åt att vi åker till Florida, men vi tar gärna emot andra förslag på kursplats. Begränsat antal platser... Mer information »

Till nyhetsarkivet »