2019 kommer uppdaterade föreskrifter för ADR och RID. Alla som vill fortsätta verka som ADR-lärare och säkerhetsrådgivare, bör gå uppdateringskurs för att fånga upp de nyheter som finns i de nya föreskrifterna.

Uppdateringskurserna genomförs första halvåret 2019, med ett uppsamlingsheat i September.

 

Kai Wänghult 

070-485 88 59, kai@kwt.nu

      

Planerade kurser HÖST 2019

190917-190918  Säkerhetsrådg Steg II, Karlstad

191001-191002  Säkerhetsrådg Steg II, Karlstad

191022-191023  Säkerhetsrådg/IMDG, Gränna/Bunn

191029-191030  ADR Lärare Klass 1, Gränna/Bunn

191104-191106  ADR Lärare Tank, Gränna/Bunn

191112-191113  Säkerhetsrådg Steg II, Karlstad

191203-191204  Säkerhetsrådg Steg II, Karlstad

Genomförda kurser 2019

190129-190130  ADR Uppdatering, GENOMFÖRD

190131-190201  ADR Uppdatering, GENOMFÖRD

190219-190220  ADR Uppdatering, GENOMFÖRD

190221-190222  Farligt avfall, GENOMFÖRD

190225-190226  ADR Uppdatering, GENOMFÖRD

190227-190228  ADR Uppdatering, GENOMFÖRD

190310-190315  ADR Lärare Grund, GENOMFÖRD

190310-190314  Säkerhetsrådg Steg I, GENOMFÖRD

190325-190326  ADR Uppdatering, GENOMFÖRD

190327-190328  ADR Uppdatering, GENOMFÖRD

190402-190403  Säkerhetsrådg Steg II, GENOMFÖRD

190408-190409  ADR Uppdatering, GENOMFÖRD

190410-190411  ADR Lärare Klass 1, GENOMFÖRD

190507-190508  ADR Uppdatering, GENOMFÖRD

190508-190509  ADR Lärare Praktiskt, GENOMFÖRD

190519-190525  ADR Uppdatering, GENOMFÖRD

190527-190528  ADR Uppdatering, GENOMFÖRD

190611-190613  ADR Lärare Tank, GENOMFÖRD

190618-190619  ADR Uppdatering, GENOMFÖRD

190901-190906  ADR Lärare Grund, GENOMFÖRD

190901-190905  Säkerhetsrådg Steg I, GENOMFÖRD

190902-190903  ADR Uppdatering, GENOMFÖRD

 

Aktuellt

Utbildningsfilm "Faror och risker"

Utbildningsfilm "Faror och risker" Mer information »

Till nyhetsarkivet »