Kurstillfällen 1-dags kurs

1-dags kursen är som en "provdag" på motsvarande sätt som MSB:s examination. Kursen omfattar allmänna frågor och regelverksfrågor. Dagen avslutas med genomgång av proven.

Kurserna genomförs dagen/dagarna före MSB:s examinationstillfällen, på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad.

Kurstillfällen 1-dagskurs MSB Examinationsdag
231129 231130
240131 240201
240320 240321
240529 240529

 

Samtliga kurser genomförs på Hotell Gutaf Fröding i Karlstad.

Du måste själv anmäla dig till provet på MSB, vilket kan göras på MSB hemsida www.msb.se

Glöm inte att ha med dig aktuella regelverk till kursen och MSB examination.

Planerade kurstillfällen

  • 29 maj (20 platser)