ADR-instruktör Praktisk utbildning

Kursplats Kursdatum
Gränna/Bunn 240417-240418

 

Denna två-dagars utbildning är godkänd av MSB och ger ADR-instruktören befogenhet att själv bedriva den praktiska utbildning som ADR ställer krav på vid ADR förarutbildning.

 

Innehåll

Dag 1   Risker med farligt gods, praktiska prov och brandbekämpning

Dag 2   Åtgärder vid olycka med farligt gods

 

Utbildningen riktar sig till ADR-instruktörer som vill utbilda förare till ADR-intyg i den föreskrivna praktiska utbildningen.

Kursen är godkänd av MSB och omfattar: risker med farligt gods, brandbekämpning och åtgärder vid olycka med farligt gods.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

 

 

 

 

Planerade kurstillfällen


  •   


Paket 1
Paket 1: 2 dagars utbildning + 2 lunch och fika
9 500 kr + moms

Paket 2
Paket 2: 2 dagars utbildning + 2 lunch och fika + 1 övernattning med middag.
11 200 kr + moms