Säkerhetsrådgivare

Utbildningen består av Steg I och Uppdatering säkerhetsrådgivare

Steg I (5 dagar)

Utbildningen genomförs gemensamt med de som ska bli ADR-instruktörer.

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge dig god kunskap om vad ADR-regelverket innehåller och hur det är strukturerat.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men du ska ha med dig senaste utgåvan av ADR-regelverket till kursen.

Övrigt

Ca 14 dagar innan kursstart får du ett antal instuderingsuppgifter med anknytning till ADR.

 

Uppdatering säkerhetsrådgivare (1 eller 2 dagar)

Utbildningen genomförs delvis gemensamt med säkerhetsrådgivare som ska uppdatera sina kunskaper. Utbildningen genomförs i anslutning till MSBs examination för säkerhetsrådgivare.

Genomförande

Dag 1 och 2 är fördjupning i ADR-regelverket med fokus på de områden som inte gicks igenom på grundkursen. Exempel med fallstudie finns också med i utbildningen.

Förkunskaper

Du ska ha genomfört Steg I som grundkurs i ADR-regelverket.