Kurstillfällen 1-dags kurs

1-dags kursen är som en "provdag" på motsvarande sätt som MSB:s examination. Kursen omfattar allmänna frågor och regelverksfrågor. Dagen avslutas med genomgång av proven.

Kurserna genomförs dagen/dagarna före MSB:s examinationstillfällen, vid Karolinen i Karlstad. 

Kurstillfällen 1-dags kurs

MSB Examinationsdag

190918 190919
191002 191003
191023 (IMDG) 191024
191113 191114
191204 191205

 

Fler kurstillfällen kommer när datum för MSBs provtillfällen publiceras.

Samtliga kurser genomförs i Karlstad.

Du måste själv anmäla dig till provet på MSB, vilket kan göras på MSB hemsida www.msb.se

Glöm inte att ha med dig aktuella regelverk till kursen och MSB examination.

Error loading Razor Script
Input string was not in a correct format.