Kurstillfällen 1-dags kurs

1-dags kursen är som en "provdag" på motsvarande sätt som MSB:s examination. Kursen omfattar allmänna frågor och regelverksfrågor. Dagen avslutas med genomgång av proven.

Kurserna genomförs dagen/dagarna före MSB:s examinationstillfällen, på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad.

Kurstillfällen 1-dags kurs

MSB Examinationsdag

220322 220323
220323 220324
220601 220602
220928 220929
221130 221201

 

Samtliga kurser genomförs på Hotell Gutaf Fröding i Karlstad.

Du måste själv anmäla dig till provet på MSB, vilket kan göras på MSB hemsida www.msb.se

Glöm inte att ha med dig aktuella regelverk till kursen och MSB examination.

Planerade kurstillfällen

  • 28 september (19 platser)
  • 30 november (20 platser)

Pris: 4.050 kr exkl. moms

Kurser i samma utbildning