Kurstillfällen 1-dags kurs

1-dags kursen som är en "provdag" på motsvarande sätt som MSB:s examination. Kursen omfattar allmänna frågor och regelverksfrågor. Dagen avslutas med genomgång av proven.

Kurserna genomförs dagen/dagarna före MSB:s examinationstillfällen, vid Karolinen i Karlstad. 

Kurstillfällen 1-dags kurs Sista anmälningsdag MSB Examinations dag
19/9 2018 1/9 2018

Fler kurstillfällen kommer när datum för MSBs provtillfällen publiceras.

Samtliga kurser genomförs i Karlstad.

Du måste själv anmäla dig till provet på MSB, vilket kan göras på MSB hemsida www.msb.se

Glöm inte att ha med dig aktuella regelverk till kursen och MSB examination.

Planerade kurstillfällen


  •   

Pris: 3.900 kr exkl. moms

Kurser i samma utbildning