Säkerhetsrådgivare uppdateringskurs inför MSB examination

Är det dags att förnya din behörighet som säkerhetsrådgivare? Då erbjuder vi uppdateringskurser för att fräscha upp dina kunskaper i regelverken.

2-dagars kurs för dig som inte jobbat så mycket med regelverken, och känner att du behöver en djupare genomgång av dessa. Dag 1 är en fördjupning i regelverket med övningsuppgifter och dag 2 är samma innehåll som 1-dags kursen.

1-dags kursen som är en "provdag" på motsvarande sätt som MSB:s examination. Kursen omfattar allmänna frågor och regelverksfrågor. Dagen avslutas med genomgång av proven. Kurserna genomförs dagen/dagarna före MSB:s examinationstillfällen, vid Karolinen i Karlstad.

 

2 kursdagar Paket 1 alt 2 (8 100 kr/9 600 kr)

1 kursdag (4 050 kr) 

Kurstillfällen