Farligt avfall/farligt gods 

Från och med 1/7 2015 får man inte längre tillämpa de förenklade bestämmelserna i kap. 16 i ADR.

Det nya förslaget för transport av farligt gods som är avfall utgår från att bestämmelserna i bilagorna A och B i ADR ska följas, men med vissa undantag. Följaktligen ska det farliga avfall som uppfyller kriterierna i ADR identifieras, förpackas, dokumenteras och transporteras enligt ADR.

KWT Utbildning AB erbjuder er, som är i farligt avfallbranschen, en tvådagars utbildning där ni får utbildning på dessa nya bestämmelser.

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll i stort:

  • ADR och avfallsförordningen
  • Ansvarsförhållanden
  • Identifiering/klassificering
  • Krav på förpackningar och val av förpackning
  • Märkning och etikettering av kollin och containrar
  • Dokumentation
  • Transportbestämmelser, skyltning av fordon

Kursdatum: Ingen kurs planerad just nu

Kursplats: Jönköping/Bunn

Pris Paket 1 (inkl lunch och fika dag 1 och 2) 7 800 kr

Pris Paket 2 (inkl paket 1 samt 1 övernattning och 1 middag) 9 300 kr

Anmälan till Kai Wänghult 070-485 88 59 eller kai@kwt.nu

 

 

 

Planerade kurstillfällen


  •   


Paket 1 Farligt Avfall
2 dagars utbildning inkl lunch och fika dag 1 och 2.
7 800 kronor + moms

Paket 2 Farligt Avfall
2 dagars utbildning inkl lunch och fika dag 1 och 2 samt 1 övernattning och 1 middag.
9 300 kr + moms