Farligt avfall

För transport av farligt gods som är avfall gäller bestämmelserna i bilagorna A och B i ADR, men med vissa undantag. Följaktligen ska det farliga avfall som uppfyller kriterierna i ADR identifieras, förpackas, dokumenteras och transporteras enligt ADR.

Kursen vänder sig till dig som arbetar i farligt avfallsbranschen och hanterar farligt avfall som också är farligt gods, antingen det är i arbetet på ÅVC, mellanlagringar eller i planering av dessa transporter.

KWT Utbildning AB erbjuder en 2-dagars utbildning med följande innehåll:

  • ADR och avfallsförordningen
  • Ansvarsförhållanden
  • Identifiering/klassificering
  • Krav på förpackningar och val av förpackning
  • Märkning och etikettering av kollin och containrar
  • Dokumentation
  • Transportbestämmelser, skyltning av fordon

Inga förkunskaper krävs, men någon kunskap i regelverket ADR underlättar.

 

Kursdatum 2022

220517-220518

 

Kursplats: Gränna/Bunn

Pris Paket 1 (2 kursdagar inkl lunch och fika) 8 200 kr

Pris Paket 2 (inkl Paket 1 samt 1 övernattning och 1 middag) 9 900 kr

 

 

Anmälan till Kai Wänghult 070-485 88 59 eller kai@kwt.nu

 

 

 

Planerade kurstillfällen


  •   


Paket 1 Farligt Avfall
2 dagars utbildning inkl lunch och fika dag 1 och 2.
8 200 kronor + moms

Paket 2 Farligt Avfall
2 dagars utbildning inkl lunch och fika dag 1 och 2 samt 1 övernattning och 1 middag.
9 900 kr + moms