ADR-Instruktör Tank

 

Kursplats Kursdatum
Gränna/Bunn 3-5/11 2020

 

Paket 1:

3 dagars utbildning inkl 3 lunch och fika (12 350 kr) 

Paket 2:

3 dagars utbildning inkl 3 lunch och fika + 2 övernattningar med middag (15 600 kr)

 

Utbildningen riktar sig till ADR-instruktörer som vill utbilda förare till ADR-intyg med behörighet för tanktransporter.

Kursen är godkänd av MSB och är en fördjupning av ADR-regelverket på de områden som rör transport av farligt gods i tank/tankcontainer. Kursen innehåller också en praktisk del som genomförs vid petroleum/kemikalieanläggning eller i samband med Polismyndighetens tillsyn.

Förkunskaper

Du ska ha genomfört ADR-instruktör Grundkurs med godkänt resultat.

 

Planerade kurstillfällen

  • 3 november - 5 november (16 platser)

Paket 1
Utbildning 3 dagar inkl 3 lunch och fika
12 350 kr + moms

Paket 2
Utbildning 3 dagar inkl 3 lunch och fika och 2 nätter samt 2 middag.
15 600 kr + moms