ADR-instruktör Praktisk utbildning

Kursort Kursdatum Sista anmälningsdatum
Skövde 22-23/10 2018 5/10 2018

 

 

I ett samarbete med SRTC (Swedish Rescue Training Center) i Skövde erbjuder vi en praktisk utbildning för ADR instruktörer.

Denna två-dagars utbildning är godkänd av MSB och ger ADR-instruktören befogenhet att själv bedriva den praktiska utbildning som ADR ställer krav på vid ADR förarutbildning.

 

Innehåll

Dag 1   Risker med farligt gods, praktiska prov och brandbekämpning

Dag 2   Åtgärder vid olycka med farligt gods

 

Utbildningen riktar sig till ADR-instruktörer som vill utbilda förare till ADR-intyg i den föreskrivna praktiska utbildningen.

Kursen är godkänd av MSB och omfattar: risker med farligt gods, brandbekämpning och åtgärder vid olycka med farligt gods.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

 

 

 

 

Planerade kurstillfällen


  •   

Pris: 8.400 kr exkl. moms