ADR-Instruktör

Utbildningen riktar sig till dig som tänker utbilda dig till:

  • ADR-instruktör som ska utbilda förare till ADR-intyg, grundkurs
  • Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, vägtransporter
  • Avsändare av farligt gods, vägtransporter

Innehåll

Denna utbildning ger dig god kunskap i ADR-regelverkets innehåll och hur det är strukturerat

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, med du måste ha tillgång till (och medföra) senaste utgåvan av ADR-regelverket

Övrigt

Ca 14 dagar före kursstart erhåller du ett antal instuderingsuppgifter med anknytning till ADR.

För dig som ska bli ADR-instruktör, är kursen godkänd av MSB.

Grundkursen genomförs gemensamt med de som ska bli säkerhetsrådgivare-

 

ADR-instruktörsutbildningen genomförs i flera steg.

En obligatorisk grundkurs samt en eller flera frivilliga påbyggnadsutbildningar. 

ADR-instruktör Grundkurs (6 dagar)

ADR-instruktör Klass 1 (2 dagar)

ADR-instruktör Klass 7 (2 dagar)

ADR-instruktör Klass Tank (3 dagar)

ADR-instruktör Praktisk utbildning (2 dagar brand och sjukvård)

 För att kunna bli godkänd som ADR-instruktör ställer MSB lägst nedanstående krav:

  • Godkänd utbildning till ADR-instruktör enligt ovan
  • Giltigt ADR Förarintyg med den behörighet som undervisningen avser
  • Styrkta pedagogiska kunskaper

 

Se vidare info på MSBs hemsida. https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-gods/Utbildning/Bli-utbildningsanordnare/