Företaget startade år 1999 som enskild firma under namnet KWT Utbildningskonsult.

Namnet KWT kommer från initialerna Kai Wänghult.

2005 ombildades företaget till aktiebolag i samband med flytt från Värmland till Huskvarna.

Under årens lopp har företaget i stort sett haft samma typ av verksamhet, det vill säga utbildning och konsultverksamhet inom huvudområdena trafiklagstiftning och farligt gods.

Företaget har mångårig erfarenhet av att utveckla utbildningsmaterial inom ämnena trafiksäkerhet och farligt gods, så väl elevmaterial som lärarmaterial. Nytt för 2012 är ett E-learningprogram för ADR-utbildning.

Sidan uppdaterad 2021-02-26
Samarbetspartners