ADR Kap. 1.3/13.2 Skogsbruk/Anläggning

För vem?

Utbildningen är till för dig som transporterar farligt gods i anslutning till skogsarbeten. Utbildning och intyg gäller under följande förutsättningar: 

 • att transporten sker lokalt

och

 • att du transporterar dieselolja i IBC eller tank (max 6 m³)

eller

 • att du transporterar farligt gods som värdeberäknad mängd 

 

Beskrivning av utbildningen: E-learningutbildning

Utbildningen är webbaserad och du kan arbeta när och var du vill under förutsättning att du har tillgång till dator och Internet.

När du startat utbildningen är den öppen under tre månader, du har tre månader på dig att genomföra utbildningen. 

Utbildningen uppfyller alla krav enligt ADRs regelverk (MSBFS 2022:3). 

 

Utbildningens innehåll

Transport

 • med "skogsmaskin" och tillkopplad servicevagn (IBC eller tank) 
 • av upplastad servicevagn
 • av farligt gods som värdeberäknad mängd 

Ansvar

 • ansvar som avsändare vid köpt transport


Utbildningens upplägg

Utbildningsmaterialet är tillgängligt för dig i 3 månader från att du loggat in första gången.

Utbildningen består av 1 introduktionsfilm, 7 lektioner (moduler) + en provmodul. I slutet av varje modul finns ett repetitionstest.

När du genomfört alla modulerna och repetionstesterna med godkänt resultat öppnas modul 8 (provmodulen) och du har tillgång till slutprovet. Du kan göra proven hur många gånger som helst under 3 månader.

Då du genomfört slutprovet med godkänt resultat, registreras ditt godkända prov och ett utbildningsbevis utfärdas och skickas till dig så snart fakturan för utbildningen är betald. 

Dina arbetsverktyg; Ordlistan, ADR-checklista och Godsdeklaration är tillgängliga under 5 år 

Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år

 

Hur startar jag utbildningen?

 1. Klicka på knappen "Beställ utbildning"
 2. Fyll i dina uppgifter
 3. Klicka på "SKICKA"
 4. Du får nu ett användarnamn och ett lösenord som SMS till det mobilnummer du angivit och kan påbörja utbildningen direkt
 5. Förutom användarnamn och lösenord får du även en faktura
 6. Utbildningen är tillgänglig i 3 månader
 7. Fakturan ska vara betald innan du erhåller ditt utbildningsbevis
Sidan uppdaterad 2023-04-18
Beställning

E-learningutbildning

ADR Kap 1.3/13.2 Skogsbruk/Anläggning 

Pris: 1500 SEK + moms/per person

 


Beställknapp